XVI sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu czwartek, 9 stycznia 2020, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)