XV sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu czwartek, 19 grudnia 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV s...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

4.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

5.Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2020-2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy...)

6.Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 202...)

7.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

8.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prze...)

9.Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie programu współpracy z...)

10.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Gozdnica na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica na I półrocze 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Gozdnica na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy...)

14.Sprawy różne.