XIV sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu czwartek, 28 listopada 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

3.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

4.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)