XIII sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 29 października 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII ses...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

4.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie na...)

5.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

7.Uchwała w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr V/26/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprostowania błędu pis...)

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wy...)

9.Sprawy różne.