XII sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu czwartek, 26 września 2019, godz. 18:00

1.PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

2.UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GOZDNICA NA LATA 2019-2038

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PR...)

3.UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GOZDNICA

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETO...)