XI sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 17 września 2019, godz. 17:00

1.PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

2.PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD X SESJI RADY MIASTA

Głosowanie (PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD X SESJI RADY...)

3.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

4.UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GOZDNICA NA LATA 2019 - 2038

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PR...)

5.UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GOZDNICA NA 2019 ROK

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETO...)

6.UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE REGULAMINÓW PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GOZDNICA

Głosowanie (UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE RE...)

7.UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY NIERUCHOMOŚCI

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZ...)

8.UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY GRUNTU

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAW...)

9.SPRAWY RÓŻNE

Głosowanie (APROBATA STANOWISKA KOMISJI REWIZYJNEJ R...)