X sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 23 lipca 2019, godz. 17:00

1.PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany porządku obr...)

2.PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD IX SESJI RADY MIASTA

Głosowanie (PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD IX SESJI RAD...)

3.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

4.UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GOZDNICA NA 2019 ROK

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETO...)

5.UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GOZDNICA NA II PÓŁROCZE 2019r.

Głosowanie (UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU PRACY...)

6.UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE REGULAMINÓW PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM SZKÓŁ, DLA ORKTÓRYGCH ANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GOZDNICA O STATUSIE MIEJSKIM

Głosowanie (UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE RE...)

7.SPRAWY RÓŻNE