VIII sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 21 maja 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Ra...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

4.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

5.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

6.Uchwała w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia sieci szkół...)

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na roz...)Głosowanie (Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody...)

8.Sprawy różne.