IV posiedzenie Rady Miasta Gozdnica

w dniu piątek, 28 grudnia 2018, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad

2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Mia...)

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Burmistrza...)

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2018 – 2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej P...)

5.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

6.Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy...)

7.Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na rok 2019.

Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Miasta do uchwał...)Głosowanie (Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na rok...)

8.Uchwała w sprawie Programu Wspierania Rodziny w gminie Gozdnica na lata 2019-2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Programu Wspierania Ro...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego pr...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego pro...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica na I półrocze 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miasta Gozdnica na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Gozdnica na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy...)

14.Sprawy różne.