I Sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu czwartek, 22 listopada 2018, godz. 17:00

1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego

2.Otwarcie sesji

3.Ślubowanie radnych

4.Uchwalenie porządku obrad

Głosowanie (uchwalenia porządku obrad)

5.Wybór przewodniczącego rady gminy (godz. 17:28 - przerwa 10 min., godz. 17:46 - przerwa 10 min.)

Głosowanie (przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczą...)Głosowanie (składu komisji skrutacyjnej)Głosowanie (uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady...)

6.Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy (godz. 18:05 - przerwa 10 min., godz. 18:22 - przerwa 10 min.)

Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicepr...)

7.Ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta

8.Sprawy różne

9.Zakończenie obrad I sesji rady gminy